Edelfarm as har to konsesjoner for oppdrett av laks og ørret, og er lokalisert med landbase i Øksengården ca 5 km fra Rognan sentrum i Saltdal kommune (Fv 515).

Bedriften har 9 fast ansatte produserer ca 2 500 tonn laks i året. Edelfarm driver i samdrift med Wenberg Fiskeoppdrett as og samlokalisering med Salten Stamfisk as, totalt seks konsesjoner.

Anleggene er lokalisert i Skjerstadfjorden innenfor Saltstraumen. Den store vannutskiftingen gir svært gode forhold for oppdett i fjorden, blant annet med høyt ferskvannsinnhold.

Edelfarm as er en del av Salten Aqua-gruppen.

Copyright © All Rights Reserved Powered by Designia - Lars Antonsen